Examensarbetet drar igång

Utbildningens sista termin ägnades åt examensarbetet som resulterade i en digital produktion. Mitt första steg i projektet var att göra en utförlig projektplan med en riskanalys (SWOT och konsekvensanalys) samt en trovärdig tidsplan. Nästa steg blir att börja skissa på innehållet i både text och bild. Mitt arbete är tänkt att bli ett digitalt komplement till…

Digitala distansstudier

Att studera på distans kräver disciplin och ett stort eget intresse för ämnet. Man behöver också sätta upp tydliga mål för sig själv. Vad skall jag använda kunskapen till, vad vill jag lära mig, hur skall jag lära mig det? jag har alltid haft inställningen att det ger mig ett större lärande om jag gör…

Drömappen – Ny och Fiken

Utbildningen på Medieinstitutet har varit pepprad med uppgifter som resulterar i små produktioner, vilket man kan förväntas sig när man läser digital produktion :-). En av alla uppgifter gick ut på att sätta ihop en skiss till en digital “dröm-produktion” – något man gärna skulle få se i färdigt format en dag. Jag har tidigare…