Om

gabriella%20fromholt

Jag heter Gabriella Fromholt och denna blogg är min summering av den utbildning jag studerat i mediepedagogik och digital produktion, en utbildning som kallades “Digital produktion för pedagogisk verksamhet” på Medieinstitutet i Stockholm.

Utbildningen var en distansutbildning och jag och mina medstudenter satt således vid datorer runt om i landet, även om jag faktiskt sitter ett stenkast från stan. Vi kommunicerade genom videokonferenser i Google Hangouts, chattar, sociala media, delade dokumentmappar och mail. Något enstaka sms eller telefonsamtal kunde det också bli.

Utbildningen handlade till stor del om produktion av digitala lärresurser och grunden till all lärandeproduktion vilar på pedagogikens grundvalar. Utbildningen tog ett mycket brett grepp om ett mycket stort ämne och lyckades bra med att introducera och ge grundkunskap inom en rad olika områden som rör digital utbildning. Det var upp till var och en av de studerande att dyka ner djupare i områden av intresse.

Jag var och är samtidigt anställd mediepedagog och digital lärproducent på Karolinska Universitetssjukhuset och sitter i ett projekt som fångar upp kunskapen i organisationen och skapar digitalt lärande som ger anställda den kunskap som behövs för flytten till det nya stora sjukhuset NKS.

Men denna blogg handlar om min utbildningsresa.

Jag bjuder på flera olika reflektioner, demos och exempel från produktioner som jag och medstuderande har arbetat med. Om du vill använda något material är jag mycket tacksam om du hör av dig till mig och frågar först. Allt material är upphovsrättsligt skyddat.

Då når min webbsida på www.gladablad.se

Annonser